|
Сайдинг изолация само за 35 лв. m²

Фирма ЕНТИ-ООД е създадена през 2005 година, с предмет на дейност монтажни и довършителни работи в строителството. Основната ни дейност е съсредоточена в строителния бизнес и по-специално в продажбата и монтажа на материали и съоръжения, спомагащи за пестене на енергия (електрическа, от твърди и течни горива и др.).

Фирмата ни е директен вносител за България на слънчеви колектори за затопляне на вода за битови и индустриални нужди от вакуумно – тръбен тип с производител GTC Solar.
Също така сме вносители на висококачествена фасадна винилова облицовка сайдинг с производител Profile Vox-Полша.
Поставяйки слънчева система GTC Solar за затопляне на вода от слънчевата енергия, Вие може да намалите до 60% разходите си за топла вода. Слънчевите системи, които Ви предлагаме, са изцяло екологични и не отделят опасни за природата вредни емисии. Слънцето осигурява за 20 минути енергия, която би покрила нуждите на Земята за една година, и ни снабдява с огромен ежедневен енергиен потенциал, който надвишава основната енергийна потребност. Енергийният източник е практически неизчерпаем и е на наше разположение за следващите милиони години.

Облицоването на дома Ви с виниловата сайдинг топлоизолация би довела до намаляване на разходите за отопление. Ще се намали влиянието на климатичните условия, както през зимата, така и през лятото. Сайдинг изолацията ще спомогне за балансирана температура в дома Ви, без големи амплитуди през цялата година. Системата е изпитана във времето и е с доказано действие. Ето защо, е и предпочитана от северните страни като Норвегия, Швеция и т.н.

You need to upgrade your Flash Player
Възобновяеми енергийни източници >>