|
Сайдинг изолация само за 35 лв. m²

Програмата REECL ( http://www.reecl.org ) предоставя на домакинствата от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви потребителски кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.
Всяко домакинство може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на левовата равностойност от 350 до 2000 Евро.
Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:

  • Енергоспестяващи прозорци
  • Изолации на стени, покриви/тавани, подове
  • Eнергоспестяващи котли/горивни камери на биомаса с или без прилежащите системи за отопление и топла вода
  • Слънчеви нагреватели с или без прилежащите системи за отопление и топла вода
  • Енергоефективни газови котли с или без прилежащите системи за отопление и топла вода
  • Енергоефективни термопомпени системи (климатици)

Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали (каквито предлагаме ние), за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.

Участващи български банки

В сътрудничество с български банки Програмата за енергийна ефективност в дома REECL предоставя потребителски кредити на българските домакинства, за да им помогне да пестят енергия и горива.
Българските банки, които участват в Програмата REECL, са: